Navigačný riadok

Obstarávanie

Rozdiel medzi verejným obstarávaním a grantom

Obstarávanie pokrýva verejné zmluvy, ktoré uzatvára Komisia s hospodárskymi subjektmi s cieľom získať za odplatu služby alebo tovar. Výber subjektov prebieha prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk.

V prípade grantu Komisia finančne podporuje činnosť externej organizácie vo forme dotácie, pretože činnosť danej organizácie prispieva k naplneniu cieľov politiky EÚ. Výber príjemcov grantov prebieha prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov.

Príležitosti pri obstarávaní v oblasti hospodárskych a finančných záležitostí


Množstvo štúdií a hodnotení vykonávajú pre ECFIN externí zmluvní dodávatelia. Okrem toho je potrebné uzatvoriť mnoho zmlúv na služby pokrývajúce dodanie štatistík pre databázy GR ECFIN.

Na obstaranie týchto služieb si volí ECFIN externých zmluvných dodávateľov prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo