Cale de navigare

Achiziţii publice

Diferenţa dintre un contract de achiziţii publice şi o subvenţie

Comisia încheie contracte de achiziţii publice cu operatori economici pentru a obţine un serviciu sau un produs contra cost. Operatorii sunt selectaţi prin licitaţii.

În cazul unei subvenţii, Comisia oferă sprijin financiar, sub formă de fonduri, organizaţiilor externe ale căror activităţi contribuie la obiectivele politice ale Uniunii Europene. Beneficiarii subvenţiilor sunt selectaţi prin cereri de propuneri.

Oportunităţi de achiziţii publice în domeniul afacerilor economice şi financiare


DG ECFIN deleagă realizarea de studii şi evaluări unor contractanţi externi. De asemenea, se încheie contracte în vederea elaborării de statistici destinate să alimenteze bazele de date ale DG ECFIN.

Pentru a obţine aceste servicii, DG ECFIN selectează contractanţi externi prin licitaţie.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text