Ścieżka nawigacji

Zamówienia

Różnica pomiędzy zamówieniem publicznym a dotacją

Pojęcie „zamówienia publiczne” odnosi się do umów, które Komisja zawiera z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskania usług w zamian za zapłatę. Podmioty wybierane są na drodze zaproszeń do składania ofert.

W przypadku dotacji Komisja finansowo wspiera działania zewnętrznej organizacji, ponieważ przyczyniają się one do realizacji celów polityki UE. Beneficjenci dotacji wybierani są na drodze zaproszeń do składania wniosków.

Możliwości zamówień w dziedzinie spraw gospodarczych i finansowych


Szereg badań i ocen przeprowadzają dla DG ECFIN zewnętrzni wykonawcy. Część umów zawiera się także, aby zapewnić dostarczenie danych statystycznych do baz danych DG ECFIN.

Aby zapewnić sobie te usługi, DG ECFIN wybiera zewnętrznych wykonawców na drodze zaproszeń do składania ofert.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst