Kruimelpad

Aanbesteding / gunning

Het verschil tussen overheidsopdrachten en subsidies

Overheidsopdrachten zijn contracten die de Commissie sluit met bedrijven om tegen betaling een product te leveren of dienst te verlenen. Deze bedrijven worden gekozen via openbare aanbestedingen.

In het geval van een subsidie geeft de Commissie financiële steun aan een activiteit van een externe organisatie, omdat deze activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van het EU-beleid. De begunstigden van subsidies worden gekozen via oproepen tot het indienen van voorstellen.

Aanbestedingen op het gebied van economische en financiële zaken


Externe contractanten voeren diverse onderzoeken en evaluaties uit voor DG ECFIN. Er moet ook een aantal contracten worden gesloten voor de levering van statistieken voor de databases van DG ECFIN.

DG ECFIN selecteert contractanten voor deze diensten via aanbestedingen.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter