Navigācijas ceļš

Publiskie iepirkuma līgumi

Ar ko publiskie līgumi atšķiras no subsīdijām

Publiskie līgumi ir līgumi, kurus Komisija slēdz ar uzņēmējiem attiecībā uz pakalpojumu vai preču piegādi par noteiktu samaksu. Uzņēmējus atlasa, īstenojot piedāvājumu konkursus.

Subsīdiju gadījumā Komisija, piešķirot subsīdijas, finansiāli atbalsta ārēju organizāciju darbību, tāpēc ka šo organizāciju darbība sekmē ES politikas mērķus. Subsīdiju saņēmējus izvēlas, īstenojot priekšlikumu konkursus.

Ar publiskajiem iepirkuma līgumiem saistītās iespējas ekonomikas un finanšu lietu jomā


ECFIN ĢD veic visdažādākos pētījumus un novērtējumus, izmantojot ārēju līgumslēdzēju pakalpojumus. Daudzus līgumus slēdz arī, lai nodrošinātu statistikas datus ECFIN ĢD datubāzēm.

Šo pakalpojumu nolūkā ECFIN ĢD izvēlas ārējus līgumslēdzējus, īstenojot piedāvājumu konkursus.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu