Naršymo kelias

Viešieji pirkimai

Skirtumas tarp viešojo pirkimo sutarties ir subsidijos

Viešieji pirkimai apima viešojo pirkimo sutartis, kurias Komisija sudaro su ūkio subjektais, kad už užmokestį gautų paslaugą ar gaminį. Subjektai atrenkami konkurso būdu.

Subsidijos atveju Komisija teikia finansinę paramą išorės organizacijos veiklai išmokėdama išmoką, jei tos organizacijos veikla padeda siekti ES politikos tikslų. Subsidijos gavėjai atrenkami skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus.

Viešųjų pirkimų galimybės ekonomikos ir finansų reikalų srityje


Išorės rangovai atlieka daugybę studijų ir vertinimų, skirtų ECFIN. Taip pat reikia sudaryti daug sutarčių, kad būtų galima užtikrinti statistinių duomenų patekimą į ECFIN GD duomenų bazes.

Siekdamas gauti šias paslaugas ECFIN konkurso būdu atrenka išorės rangovus.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą