Navigointipolku

Julkiset hankinnat

Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen ja avustuksen ero

Komissio tekee julkisten hankintojen yhteydessä hankintasopimuksia taloudellisten toimijoiden kanssa hankkiessaan palvelun tai tuotteen maksua vastaan. Toimijat valitaan tarjouskilpailujen kautta.

Avustus taas tarkoittaa sitä, että komissio avustaa taloudellisesti ulkopuolisen organisaation toimintaa antamalla tukea, koska kyseisen organisaation toiminta edistää EU:n poliittisten päämäärien saavuttamista. Tuensaajat valitaan ehdotuspyyntöjen kautta.

Hankintamenettelyyn osallistuminen talous- ja rahoitusasioiden alalla


Ulkopuoliset toimeksisaajat laativat talouden ja rahoituksen pääosastolle monenlaisia tutkimuksia ja arviointeja. Lisäksi on tehtävä sopimuksia, jotka koskevat tilastotietojen toimittamista talouden ja rahoituksen pääosaston tietokantoihin.

Näiden palvelujen hankkimiseksi talouden ja rahoituksen pääosasto valitsee tarjouskilpailuilla ulkopuolisia toimeksisaajia.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä