Navigatsioonitee

Hange

Hankelepingu ja toetuse erinevus

Hankemenetluse tulemuseks on hankeleping, mille komisjon sõlmib ettevõtjaga teenuse või toote ostmiseks. Ettevõtjad valitakse hankemenetlusega, mis algab hanketeate avaldamisega.

Toetuse puhul toetab komisjon rahaliselt subsiidiumi kujul välisorganisatsiooni meedet, sest asjaomase organisatsiooni tegevus aitab kaasa ELi eesmärkide saavutamisele. Toetuse saajad valitakse konkursi korras.

Hankelepingute sõlmimise võimalused majandus- ja rahandusküsimuste vallas

Paljusid majanduse ja rahanduse peadirektoraadi uuringuid ja hindamisi teevad välistöövõtjad. Mitmeid lepinguid tuleb sõlmida ka majanduse ja rahanduse peadirektoraadi andmebaaside varustamiseks statistiliste andmetega.

Kõnealuste teenuste ostmiseks valib majanduse ja rahanduse peadirektoraat töövõtjad hankemenetlusega, mis algab hanketeate avaldamisega.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem