Cesta

Zadávání veřejných zakázek

Rozdíl mezi veřejnou zakázkou a grantem

Zadávání veřejných zakázek se týká smluv o veřejných zakázkách, které Komise uzavírá s hospodářskými subjekty za účelem získání služeb nebo výrobků za úplatu. Hospodářské subjekty se vybírají prostřednictvím nabídkových řízení.

V případě grantu Komise finančně podporuje činnost vnější organizace formou dotace, jelikož činnosti této organizace přispívají k politickým cílům EU. Příjemci grantů se vybírají prostřednictvím výzev k předkládání návrhů.

Možnosti veřejných zakázek v oblasti hospodářských a finančních záležitostí


Pro GŘ ECFIN provádějí řadu studií a hodnocení externí smluvní dodavatelé. Je rovněž nutno uzavřít řadu smluv k poskytování statistických údajů pro databáze GŘ ECFIN.

K zajištění těchto služeb vybírá GŘ ECFIN externí smluvní dodavatele prostřednictvím nabídkových řízení.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo