Sökväg

Upphandling och bidrag

Projekt som gäller den allmänna verksamheten inom generaldirektoratet för ekonomi och finans kan bli föremål för offentlig upphandling och ansökningsomgångar (bidrag), d.v.s. projekt som rör den ekonomiska och monetära unionen, internationell ekonomi och finans och finansiella transaktioner och instrument.

Varje år antar EU-kommissionen ett arbetsprogram som omfattar majoriteten av de projekt som ska genomföras genom offentlig upphandling. Det årliga arbetsprogrammet och eventuella ändringar kommer att publiceras här.

Uppgifter om aktuella finansieringsmöjligheter hittar du också här. De uppdateras varje år.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek