Navigacijska pot

Naročila in nepovratna sredstva

Projekti, povezani s splošnimi dejavnostmi Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve, tj. v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo, mednarodnimi gospodarskimi in finančnimi zadevami ter finančnimi posli in instrumenti, lahko vključujejo javna naročila in nepovratna sredstva.

Komisija sprejme vsako leto letni delovni program, ki zajema večino projektov, izvedenih z javnimi naročili. Letni delovni program in vse njegove spremembe bodo objavljene v tem razdelku.

Podrobnosti o vseh sedanjih možnostih financiranja so na voljo v tem razdelku in se posodabljajo vsako leto.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo