Navigačný riadok

Obstarávanie a granty

Súčasťou projektov, ktoré súvisia so všeobecnými činnosťami Generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti (ECFIN) – t. j. hospodárska a menová únia, medzinárodné hospodárske a finančné záležitosti a finančné operácie a nástroje – môže byť obstarávanie a granty.

Komisia prijíma každoročne ročný pracovný program, ktorý zahŕňa väčšinu projektov, ktoré sa majú uskutočňiť v súvislosti s verejným obstarávaním. V tejto časti budeme uverejňovať ročný pracovný program a všetky jeho dodatky.

Nájdete tu takisto podrobné informácie o všetkých súčasných príležitostiach na financovanie, ktoré sa aktualizujú raz ročne.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo