Mogħdija tan-navigazzjoni

Akkwist u konċessjonijiet

Il-proġetti li jirrigwardaw l-attivitajiet ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECFIN) – l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Internazzjonali u l-Operazzjonijiet u l-Istrumenti Finanzjarji – jistgħu jinvolvu akkwist pubbliku u konċessjonijiet.

Kull sena, il-Kummissjoni tadotta programm ta’ ħidma annwali li jkun ikopri l-maġġoranza tal-proġetti li jridu jitwettqu permezz ta’ l-akkwist pubbliku. Il-programm ta’ ħidma annwali u kwalunkwe emenda tiegħu jkunu ppubblikati f’din it-taqsima.

F’din it-taqsima wieħed ikun jista’ jsib id-dettalji ta’ l-opportunitajiet kollha tal-finanzjament kurrenti u dawn ikunu aġġornati kull sena.

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test