Navigācijas ceļš

Publiskais iepirkums un subsīdijas

Projekti, kas attiecas uz Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta (ECFIN ĢD) pamatdarbībām – Ekonomikas un monetārā savienība, starptautiskās ekonomikas un finanšu lietas un finanšu operācijas un instrumenti –, var būt saistīti ar publisko iepirkumu un subsīdijām.

Komisija katru gadu pieņem gada darba programmu, kas aptver lielāko daļu projektu, kas īstenojami publiskā iepirkuma ceļā. Gada darba programmu un visus tās grozījumus publicēs šajā sadaļā.

Šajā sadaļā atradīsit arī plašāku informāciju par pašreizējām finansējuma iespējām; to atjaunina reizi gadā.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu