Navigatsioonitee

Hanked ja toetused

Projects relating to the general activities of the Directorate General for Economic and Financial Affairs (ECFIN) – Economic and Monetary Union, International Economic and Financial Affairs and Financial Operations and Instruments – can involve public procurement and grants.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraadi (ECFIN) üldise tegevusega (majandus- ja rahaliit, rahvusvahelised majandus- ja rahandusküsimused ning finantstehingud ja rahastamisvahendid) seotud projektid võivad hõlmata hankeid ja toetusi.

Komisjon võtab igal aastal vastu iga-aastase tööprogrammi, mis hõlmab enamikku projekte, mis tuleb ellu viia hangete kaudu. Iga-aastane tööprogramm ja selle muudatused avaldatakse siinses rubriigis.

Käesolevast jaost leiate ka andmed olemasolevate rahastamisvõimaluste kohta, mida igal aastal ajakohastatakse.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem