Sti

Udbud og støtte

De projekter, der vedrører den almindelige virksomhed i GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender (GD ECFIN) – dvs. Den Økonomiske og Monetære Union, internationale økonomiske og finansielle anliggender og finansielle transaktioner og instrumenter – kan sendes i offentligt udbud og modtage støtte.

Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram, som omfatter størstedelen af de projekter, der skal gennemføres ved offentligt udbud. Årets arbejdsprogram og eventuelle ændringer af det offentliggøres her.

Her finder du også nærmere oplysninger om de eksisterende finansieringsmuligheder, som ajourføres hvert år.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst