Cesta

Zadávání veřejných zakázek a udělování grantů

Projects relating to the general activities of the Directorate General for Economic and Financial Affairs (ECFIN) – Economic and Monetary Union, International Economic and Financial Affairs and Financial Operations and Instruments – can involve public procurement and grants.

Projekty týkající se obecných činností generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN) – hospodářská a měnová unie, mezinárodní hospodářské a finanční záležitosti a finanční operace a nástroje – mohou zahrnovat zadávání veřejných zakázek a udělování grantů.

Komise každoročně přijímá roční pracovní program, který zahrnuje většinu projektů, jež mají být realizovány prostřednictvím veřejných zakázek. Roční pracovní program a jeho případné změny budou zveřejněny v této části.

Podrobné informace o všech stávajících možnostech financování jsou k dispozici v této části a jsou každoročně aktualizovány.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo