Навигационна пътека

Обществени поръчки и безвъзмездни средства

Проектите, свързани с общите дейности на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) – Икономически и паричен съюз, международни икономически и финансови въпроси и финансови операции и инструменти – могат да използват обществени поръчки и безвъзмездни средства.

Всяка година Комисията приема годишна работна програма, включваща по-голяма част от проектите, които трябва да се реализират чрез обществени поръчки. Годишната работна програма и всички изменения в нея се публикуват в този раздел.

В този раздел можете да се намери подробна информация за всички текущи възможности на финансиране, която се актуализира ежегодно.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта