Sökväg

Bidrag

Skillnaden mellan ett bidrag och ett offentligt upphandlingsavtal

Kommissionen ger en extern organisation ekonomiskt stöd i form av en subvention eller ett bidrag, eftersom organisationens verksamhet bidrar till att uppnå EU:s politiska mål. Bidragsmottagarna väljs ut i en ansökningsomgång.

Upphandling omfattar offentliga avtal som kommissionen ingår med leverantörer för att mot betalning få en tjänst utförd eller en vara levererad. Leverantörerna väljs ut i anbudsförfaranden.

Bidrag på området ekonomi och finans


Generaldirektoratet för ekonomi och finans samordnar de harmoniserade företags- och konsumentundersökningar som genomförs i olika ekonomiska sektorer i EU-länderna och i kandidatländerna.

För denna verksamhet – kallad ”Det harmoniserade gemensamma EU-programmet för konjunkturundersökningar” – utlyser vi regelbundet ansökningsomgångar för att välja ut samarbetspartner för programmet. När vi har valt samarbetspartner ingår vi överenskommelser om bidrag som innebär att projektet kan samfinansieras med upp till 50 %.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek