Navigacijska pot

Nepovratna sredstva

Razlika med nepovratnimi sredstvi in javnim naročilom

Komisija nameni finančno podporo zunanji organizaciji v obliki subvencije ali nepovratnih sredstev, ker prispevajo dejavnosti te organizacije k ciljem politike EU. Koristnike nepovratnih sredstev izbere na razpisu za zbiranje predlogov.

Pri javnih naročilih Komisija sklene pogodbe z gospodarskimi subjekti, ki v zameno za plačilo zagotovijo storitev ali izdelek. Izvajalce izbere na javnem razpisu.

Nepovratna sredstva na področju gospodarskih in finančnih zadev


Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve koordinira usklajene podjetniške in potrošniške raziskave, ki se izvajajo v različnih gospodarskih sektorjih v državah članicah EU in državah kandidatkah.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve za to dejavnost, imenovano Skupni usklajeni program Evropske unije za podjetniške in potrošniške raziskave, redno objavlja razpis za zbiranje predlogov, namenjen izboru sodelujočih partnerjev v okviru programa. Po izboru podpiše Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve sporazume o sofinanciranju z nepovratnimi sredstvi v višini 50 % vseh sredstev.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo