Cale de navigare

Subvenţii

Diferenţa dintre o subvenţie şi un contract de achiziţii publice

Comisia oferă sprijin financiar, sub formă de subvenţii, organizaţiilor externe ale căror activităţi contribuie la realizarea obiectivelor politice ale Uniunii Europene. Beneficiarii subvenţiilor sunt selectaţi prin cereri de propuneri.

În cazul achiziţiilor, Comisia încheie contracte de achiziţii publice cu operatori economici pentru a obţine un serviciu sau un produs contra cost. Operatorii sunt selectaţi prin licitaţii.

Subvenţii în domeniul afacerilor economice şi financiare

DG ECFIN coordonează realizarea de sondaje armonizate privind activitățile economice şi consumatorii, efectuate în diferite sectoare economice din statele membre UE şi din ţările candidate.

Pentru această activitate, cunoscută ca „Programul armonizat comun al Uniunii Europene de sondaje privind activitățile economice și consumatorii", DG ECFIN lansează periodic cereri de propuneri pentru a selecta parteneri de colaborare în cadrul acestui program. Odată ce au fost selectaţi, DG ECFIN semnează acorduri de subvenţionare cu o rată de cofinanţare de până la 50%.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text