Ścieżka nawigacji

Dotacje

Różnica pomiędzy dotacją a zamówieniem publicznym

Komisja udziela zewnętrznej organizacji wsparcia finansowego w formie subwencji lub dotacji, ponieważ działalność tej organizacji przyczynia się do realizacji celów polityki UE. Beneficjenci dotacji wybierani są na drodze zaproszeń do składania wniosków.

W przypadku zamówień Komisja zawiera z podmiotami gospodarczymi umowy o usługę lub produkt w zamian za zapłatę. Wykonawcy wybierani są na drodze zaproszeń do składania ofert.

Dotacje w dziedzinie spraw gospodarczych i finansowych


DG ECFIN koordynuje przeprowadzanie ujednoliconych sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów, zarówno w różnych sektorach gospodarki w państwach członkowskich UE, jak i w krajach kandydujących do członkostwa w UE.

Z myślą o tej działalności – znanej pod nazwą wspólnego unijnego programu sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów – DG ECFIN okresowo ogłasza zaproszenia do składania wniosków, aby wybrać partnerów do współpracy w ramach programu. Po ich wybraniu DG ECFIN podpisuje umowy o dotacje ze stawką współfinansowania w wysokości do 50 proc.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst