Kruimelpad

Subsidies

Het verschil tussen subsidies en overheidsopdrachten

De Commissie kan financiële steun geven aan een activiteit van een externe organisatie als deze activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van het EU-beleid. De begunstigden van dergelijke subsidies worden gekozen via oproepen tot het indienen van voorstellen.

Overheidsopdrachten zijn contracten die de Commissie sluit met bedrijven om tegen betaling een product te leveren of dienst te verlenen. Deze bedrijven worden gekozen via openbare aanbestedingen.

Subsidies op het gebied van economische en financiële zaken


DG ECFIN coördineert de geharmoniseerde conjunctuurenquêtes die worden uitgevoerd in verschillende economische sectoren in de EU-lidstaten en in de kandidaat-lidstaten.

DG ECFIN lanceert regelmatig oproepen tot het indienen van voorstellen om partners voor deze enquêtes te vinden. Na de selectie sluit DG ECFIN subsidieovereenkomsten met een cofinanciering van maximaal 50%.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter