Navigācijas ceļš

Subsīdijas

Ar ko subsīdijas atšķiras no iepirkuma līgumiem

Komisija, piešķirot subsīdijas jeb dotācijas, finansiāli atbalsta ārēju organizāciju darbību, tāpēc ka šo organizāciju darbība sekmē ES politikas mērķus. Subsīdiju saņēmējus atlasa, īstenojot priekšlikumu konkursus.

Iepirkumu gadījumā Komisija ar uzņēmējiem slēdz līgumus par pakalpojumu vai preču piegādi un noteiktu samaksu. Uzņēmējus atlasa, īstenojot piedāvājumu konkursus.

Subsīdijas ekonomikas un finanšu lietu jomā


ECFIN ĢD organizē saskaņotus uzņēmumu un patērētāju apsekojumus, kurus īsteno dažādās tautsaimniecības nozarēs gan ES dalībvalstīs, gan kandidātvalstīs.

Šai darbībai, saukta par “Kopīgo saskaņoto ES uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmu”, ECFIN ĢD regulāri organizē priekšlikumu konkursus, lai atlasītu sadarbības partnerus atbilstoši programmai. Pēc atlases ECFIN ĢD ar izraudzītajiem konkursa dalībniekiem slēdz subsīdiju līgumus ar līdzfinansējuma likmi līdz pat 50 %.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu