Naršymo kelias

Subsidijos

Skirtumas tarp subsidijos ir viešojo pirkimo sutarties

Komisija skiria finansinę paramą išorės organizacijai išmokų ar subsidijų forma, nes organizacijos veikla padeda siekti ES politikos tikslų. Subsidijų gavėjai atrenkami skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus.

Viešųjų pirkimų atveju Komisija sudaro viešojo pirkimo sutartis su ūkio subjektais, kad už užmokestį gautų paslaugą ar gaminį. Subjektai atrenkami konkurso būdu.

Subsidijos ekonomikos ir finansų reikalų srityje


ECFIN koordinuoja suderintus verslo ir vartotojų nuomonės tyrimus, kurie atliekami skirtinguose ES valstybių narių ir šalių kandidačių ekonomikos sektoriuose.

Šiai veiklai, vadinamai „Bendrąja suderinta Europos Sąjungos verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programa“, vykdyti ECFIN reguliariai skelbia kvietimus teikti pasiūlymus, kad atrinktų pagal programą bendradarbiausiančius partnerius. Atrinkęs partnerius ECFIN pasirašo subsidijų susitarimus, kuriuose numatoma bendro finansavimo dalis – iki 50 %.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą