Navigointipolku

Avustukset

Avustuksen ja julkisia hankintoja koskevan sopimuksen ero

Komissio tukee ulkopuolista organisaatiota taloudellisesti antamalla tukea tai avustusta, koska kyseisen organisaation toiminta edistää EU:n poliittisten päämäärien saavuttamista. Tuensaajat valitaan ehdotuspyyntöjen kautta.

Kun kyseessä ovat julkiset hankinnat, komissio tekee sopimuksia taloudellisten toimijoiden kanssa hankkiessaan palvelun tai tuotteen maksua vastaan. Toimijat valitaan tarjouskilpailujen kautta.

Avustukset talous- ja rahoitusasioiden alalla


Talouden ja rahoituksen pääosasto koordinoi talouden eri aloja koskevia yhdenmukaistettuja yritys- ja kuluttajakyselyjä, joita tehdään jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa.

Tästä toiminnasta käytetään nimitystä ”EU:n yhteinen yhdenmukaistettu yritys- ja kuluttajakyselyohjelma”. Talouden ja rahoituksen pääosasto esittää sen yhteydessä säännöllisin väliajoin ehdotuspyyntöjä yhteistyökumppanien valitsemiseksi ohjelmaa varten. Kun valinta on tehty, talouden ja rahoituksen pääosasto allekirjoittaa avustussopimukset, joissa yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä