Sti

Støtte

Forskellen på støtte og offentlige kontrakter

Kommissionen tildeler en ekstern organisation finansiel støtte i form af tilskud eller støtte, fordi organisationens aktiviteter bidrager til målene for EU’s politik. Støttemodtagerne udvælges på grundlag af en indkaldelse af forslag.

Offentlige kontrakter er de kontrakter, Kommissionen indgår med en erhvervsdrivende for at få leveret en ydelse eller en vare mod betaling. Leverandørerne udvælges på grundlag af udbud.

Støtte på det økonomiske og finansielle område


GD ECFIN koordinerer harmoniserede konjunktur- og forbrugerundersøgelser i forskellige økonomiske sektorer i EU-landene og kandidatlandene.

Med henblik på denne opgave – det såkaldte fælles harmoniserede EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser – indkalder GD ECFIN med jævne mellemrum forslag for at finde samarbejdspartnere til programmet. Når samarbejdspartnerne er udvalgt, indgår GD ECFIN støtteaftaler, som indebærer medfinansiering af projekter på op til 50 %.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst