Cesta

Granty

Rozdíl mezi grantem a veřejnou zakázkou

Komise poskytuje vnějším organizacím finanční podporu ve formě dotace nebo grantu, jelikož činnosti těchto organizací přispívají k politickým cílům EU. Příjemci grantů se vybírají prostřednictvím výzev k předkládání návrhů.

V případě veřejné zakázky Komise uzavírá smlouvy s hospodářskými subjekty za účelem získání služeb nebo výrobků za úplatu. Hospodářské subjekty se vybírají prostřednictvím nabídkových řízení.

Granty v oblasti hospodářských a finančních záležitostí


GŘ ECFIN koordinuje harmonizované průzkumy u podniků a spotřebitelů, které se provádějí v různých hospodářských odvětvích v členských státech EU a v kandidátských zemích.

S ohledem na tuto činnost – nazývanou „Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů“ – GŘ ECFIN pravidelně zveřejňuje výzvy k předkládání návrhů s cílem vybrat partnery pro spolupráci v rámci tohoto programu. Po jejich výběru GŘ ECFIN podepisuje smlouvy o udělení grantu s mírou spolufinancování ve výši až 50 %.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo