Sökväg

Årligt arbetsprogram

Finansiering av projekt: upphandling och bidrag

Åtgärder som ska genomföras på det ekonomiska och finansiella området ingår i ett årligt arbetsprogram som EU-kommissionen antar. Programmet är utformat som ett finansieringsbeslut.

I arbetsprogrammet finns en översikt över de olika åtgärder som ska genomföras under året inom följande områden:

  • Den ekonomiska och monetära unionen (EMU).
  • Internationella ekonomiska och finansiella frågor.
  • Finansiella transaktioner och instrument.

I programmet beskrivs mål, tidsfrister och budgetfrågor, liksom vilka resurser som krävs för att genomföra de planerade åtgärderna.

Arbetsprogrammet genomförs i huvudsak genom offentlig upphandling och ansökningsomgångar (bidrag). Generaldirektoratet för ekonomi och finans anordnar därför upphandlingar, inbjudningar att lämna intresseanmälan och ansökningsomgångar under året.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek