Navigacijska pot

Letni delovni načrt

Financiranje načrtov: naročila in nepovratna sredstva

Ukrepi, ki jih je treba izvesti na področju gospodarskih in finančnih zadev, so vključeni v letni delovni program, ki ga sprejme Komisija. Ta program je v obliki sklepa o financiranju.

Letni delovni načrt zagotavlja pregled različnih ukrepov, ki jih je treba izvesti med letom na področju:

  • ekonomske in monetarne unije (EMU),
  • mednarodnih ekonomskih in finančnih zadev,
  • finanmske in monetarne unije (EMU

Takšen načrt določa cilje, časovni razpored in proračunske vidike ter sredstva, ki so potrebna za uresničitev načrtovanih ukrepov.

Delovni program se izvaja predvsem z javnimi naročili in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve zato med letom organizira javne razpise, razpise za prijavo interesa in razpise za zbiranje predlogov.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo