Navigačný riadok

Ročný pracovný program

Financovanie projektov: obstarávanie a granty

Predmetom ročného pracovného programu, ktorý prijíma Komisia, sú činnosti, ktoré sa budú vykonávať vo sfére hospodárskych a finančných záležitostí. Komisia prijíma ročný pracovný program vo forme rozhodnutia o financovaní

Ročný pracovný program obsahuje prehľad rôznych činností, ktoré sa budú vykonávať počas roka. Tieto spadajú pod nasledovné všeobecné oblasti:

  • hospodárska a menová únia (HMÚ)
  • medzinárodné hospodárske a finančné záležitosti
  • finančné operácie a nástroj

V ročnom pracovnom programe navrhuje Komisia ciele, harmonogram a rozpočtové aspekty, ako aj zdroje potrebné na realizáciu plánovaných krokov.

Implementácia pracovného programu prebieha najmä prostredníctvom verejného obstarávania a dohôd o grantoch. Z toho dôvodu pripravuje ECFIN v priebehu roka výzvy na predkladanie ponúk, výzvy na prejavenie záujmu a výzvy na predkladanie návrhov.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo