Ścieżka nawigacji

Roczny program prac

Finansowanie projektów: zamówienia i dotacje

Działania, które mają być wykonane w obszarze spraw gospodarczych i finansowych, figurują w rocznym programie prac przyjętym przez Komisję. Program ten przybiera formę decyzji o finansowaniu.

W rocznym programie prac zawarto różnorodne działania, które mają być wykonane w ciągu roku w takich obszarach, jak:

  • Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
  • międzynarodowe sprawy gospodarcze i finansowe
  • finansowe operacje i instrumenty.

Opisuje on cele, harmonogram oraz aspekty budżetowe, jak również zasoby konieczne do realizacji planowanych działań.

Program prac jest wykonywany zasadniczo poprzez zamówienia publiczne i umowy o dotacje. W związku z tym DG ECFIN przygotuje w ciągu roku zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do wyrażenia zainteresowania oraz zaproszenia do składania wniosków.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst