Kruimelpad

Jaarlijks werkprogramma

Financiering van projecten: aanbestedingen en subsidies

Geplande activiteiten op het gebied van economische en financiële zaken worden opgenomen in het jaarlijks werkprogramma van de Commissie. Dit programma verschijnt in de vorm van een financieringsbesluit.

Het jaarlijks werkprogramma biedt een overzicht van de in de loop van het jaar uit te voeren activiteiten op het gebied van:

  • de Economische en Monetaire Unie (EMU),
  • internationale economische en financiële vraagstukken,
  • financiële verrichtingen en instrumenten.

In het programma worden de doelstellingen, termijnen en kostenaspecten geschetst, evenals de middelen om de voorgenomen activiteiten te realiseren.

Het werkprogramma wordt over het algemeen uitgevoerd door middel van openbare aanbestedingen en subsidieovereenkomsten. DG ECFIN organiseert daarom gedurende het jaar aanbestedingen, uitnodigingen tot het indienen van blijken van belangstelling en oproepen tot het indienen van voorstellen.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter