Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Programm ta’ ħidma annwali

Il-finanzjament ta’ proġetti: akkwist u konċessjonijiet

L-azzjonijiet li jridu jitwettqu fil-qasam ta’ l-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji huma soġġetti għal programm ta’ ħidma annwali adottat mill-Kummissjoni. Dan il-programm jieħu l-forma ta’ Deċizjoni ta’ Finanzjament.

Il-programm ta’ ħidma annwali jipprovdi deskrizzjoni fil-qosor tad-diversi azzjonijiet li jridu jitwettqu matul is-sena, fl-oqsma ġenerali ta’:

  • l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM)
  • l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Internazzjonali
  • l-Operazzjonijiet u l-Istrumenti Finanzjarji

Dan jagħti fil-qosor l-għanijiet, l-iskeda u l-aspetti baġitarji kif ukoll ir-riżorsi meħtieġa sabiex jitwettqu l-azzjonijiet ippjanati.

Il-programm ta’ ħidma jiġi implimentat prinċipalment permezz ta’ akkwist pubbliku u ftehimiet ta’ konċessjonijiet. Għalhekk matul is-sena l-ECFIN torganizza sejħiet għall-offerti, sejħiet ta’ espressjoni ta’ interess u sejħiet għall-proposti.

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test