Navigācijas ceļš

Gada darba programma

Projektu finansējums: publiskie iepirkuma līgumi un subsīdijas

Darbības, ko plānots īstenot ekonomikas un finanšu lietu jomā, iekļauj Komisijas pieņemtā gada darba programmā. Šī programma ir finansējuma lēmums.

Gada darba programma sniedz pārskatu par dažādajām darbībām, ko attiecīgajā gadā plānots veikt šādās pamatjomās:

  • Ekonomikas un monetārā savienība (EMS);
  • starptautiskās ekonomikas un finanšu lietas;
  • finanšu operācijas un instrumenti.

Darba programma norāda uz plānoto darbību mērķiem, termiņiem un budžeta aspektiem, kā arī to īstenošanai nepieciešamajiem resursiem.

Darba programmu pamatā īsteno, izmantojot publiskos iepirkuma līgumus un subsīdiju līgumus. Tāpēc ECFIN ĢD katru gadu organizē piedāvājumu konkursus un priekšlikumu konkursus, kā arī publicē paziņojumus par iespēju izteikt interesi.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu