Naršymo kelias

Metinė darbo programa

Projektų finansavimas. Viešieji pirkimai ir subsidijos

Veiksmams, kuriuos ketinama vykdyti ekonomikos ir finansų reikalų srityje, taikoma Komisijos priimta darbo programa. Ši programa išdėstoma finansavimo sprendime.

Metinėje darbo programoje nurodomi įvairūs veiksmai, kuriuos reikės įvykdyti per metus šiose bendrosiose srityse::

  • ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS)
  • tarptautiniai ekonomikos ir finansų reikalai
  • finansinės operacijos ir priemonės

Joje išdėstomi tikslai, tvarkaraščiai ir su biudžetu susiję aspektai, taip pat nurodomi ištekliai, būtini numatytiems veiksmams atlikti.

Darbo programa iš esmės įgyvendinama vykdant viešuosius pirkimus ir sudarant subsidijų sutartis. Todėl ištisus metus ECFIN organizuos konkursus, kvietimus išreikšti susidomėjimą ir kvietimus teikti pasiūlymus.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą