Navigointipolku

Vuotuinen työohjelma

Hankkeiden rahoitus: julkiset hankinnat ja avustukset

Talous- ja rahoitusasioiden alalla toteutettavat toimet perustuvat komission hyväksymään vuotuiseen työohjelmaan. Ohjelma puolestaan perustuu rahoituspäätökseen.

Vuotuisessa työohjelmassa annetaan yleiskatsaus seuraavilla aloilla vuoden aikana toteutettaviin toimiin:

  • talous- ja rahaliitto (EMU)
  • kansainväliset talous- ja rahoitusasiat
  • rahoitustoiminnot ja -välineet

Ohjelmassa esitellään tavoitteet, aikataulut ja talousarvionäkökohdat sekä suunniteltujen toimien toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Työohjelman täytäntöönpanossa käytetään ensisijaisesti julkisia hankintoja ja avustussopimuksia. Talouden ja rahoituksen pääosasto järjestää sen vuoksi vuoden kuluessa tarjouskilpailuja ja julkaisee kiinnostuksenilmaisu- ja ehdotuspyyntöjä.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä