Navigatsioonitee

Aasta tööprogramm

Projektide rahastamine: hanked ja toetused

Majandus- ja rahandusküsimustega seotud meetmeid kohaldatakse vastavalt komisjoni poolt vastu võetud aasta tööprogrammile. Nimetatud programmi käsitatakse rahastamisotsusena.

Aasta tööprogrammis antakse ülevaade mitmesugustest meetmetest, mis viiakse ellu aasta jooksul järgmistes üldistes valdkondades:

  • majandus- ja rahaliit (EMU)
  • rahvusvahelised majandus- ja rahandusküsimused
  • finantstehingud ja rahastamisvahendid

Tööprogrammis esitatakse eesmärgid, ajakava ja eelarveaspektid ning kavandatud meetmete elluviimiseks vajalikud vahendid.

Tööprogrammi rakendatakse peamiselt hangete ja toetuslepingute kaudu. Majanduse ja rahanduse peadirektoraat avaldab seepärast aasta jooksul hanketeateid, kutseid konkursil osalemise huvist teatamiseks ja konkursikutseid.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem