Sti

Det årlige arbejdsprogram

Finansiering af projekter – udbud og støtte

De tiltag, der skal gennemføres på det økonomiske og finansielle område, indgår i et årligt arbejdsprogram, der vedtages af Kommissionen. Arbejdsprogrammet er udformet som en finansieringsafgørelse.

Det årlige arbejdsprogram giver en oversigt over de forskellige tiltag, der skal gennemføres i årets løb inden for:

  • Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en)
  • internationale økonomiske og finansielle anliggender
  • finansielle transaktioner og instrumenter.

Det omfatter mål, en tidsplan og budgetspørgsmål og angiver, hvilke ressourcer der er nødvendige for at iværksætte de planlagte tiltag.

Arbejdsprogrammet gennemføres principielt ved offentligt udbud og støtteaftaler. GD ECFIN afholder derfor udbud og indkalder interessetilkendegivelser og forslag i årets løb.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst