Cesta

Roční pracovní program

Financování projektů: zadávání veřejných zakázek a udělování grantů

Akce prováděné v oblasti hospodářských a finančních záležitostí, podléhají ročnímu pracovnímu programu, který přijímá Komise. Tento program má formu rozhodnutí o financování.

Roční pracovní program podává přehled o různých akcích, jež mají být provedeny v průběhu roku, v obecných oblastech:

  • hospodářské a měnové unie (HMU),
  • mezinárodních hospodářských a finančních věcí,
  • finančních operací a nástrojů.

Nastiňuje cíle, harmonogram a rozpočtové aspekty a rovněž zdroje potřebné k realizaci plánovaných akcí.

Pracovní program se provádí především prostřednictvím veřejných zakázek a smluv o udělení grantu. GŘ ECFIN proto v průběhu roku organizuje nabídková řízení, výzvy k vyjádření zájmu a výzvy k předkládání návrhů.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo