Навигационна пътека

Годишна работна програма

Финансиране на проекти: обществени поръчки и безвъзмездни средства

Действията, които трябва да се проведат в областта на икономическите и финансови въпроси, са включени в приета от Комисията годишна работна програма. Тази програма придобива формата на „Решение за финансиране“.

Годишната работна програма съдържа преглед на различните действия, които трябва да се осъществят в течение на годината, в три общи области:

  • Икономически и паричен съюз (ИПС)
  • Международни икономически и финансови въпроси
  • Финансови операции и инструменти

Тя очертава целите, графика и бюджетните аспекти, както и средствата, необходими за изпълнението на планираните действия.

Работната програма се осъществява предимно чрез договори за обществени поръчки и споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. Ето защо Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ организира покани за участие в търгове, покани за изразяване на интерес и покани за представяне на предложения през годината.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта