Sökväg

Akademiska bidrag

Calls for papers; calls for expressions of interest

Inbjudan att inkomma med forskningsrapporter


Under årets lopp anordnar generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) en rad konferenser och seminarier för att diskutera ämnen som särskilt rör den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Vi vill även förbättra våra kontakter med den nationalekonomiska forskarvärlden. Vi ser därför gärna att du som är akademiker lämnar in bidrag i samband med någon av våra inbjudningar att inkomma med forskningsrapporter.

Inbjudan att inkomma med intresseanmälan


GD Ekonomi och finans driver två program – gästforskarprogrammet och programmet för ekonomiska seminarier – som löper året runt.

Du som är nationalekonom och vill delta i programmen är välkommen att lämna in en intresseanmälan. Här kan du få ytterligare upplysningar:

The Visiting Fellows Programme

The Economics Seminar Programme

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek