Navigačný riadok

Akademické príspevky

Calls for papers; calls for expressions of interest

Výzvy na predkladanie príspevkov


ECFIN organizuje každý rok súbor konferencií, pracovných stretnutí a seminárov s cieľom získať prehľad o oblastiach, ktoré majú obzvlášť vysoký význam pre hospodársku a menovú úniu (HMÚ) a zlepšiť kontakty s ekonomickou výskumnou obcou. Pri týchto príležitostiach ECFIN vyzve záujemcov, aby predložili svoje príspevky prostredníctvom odpovede na výzvu na predloženie príspevkov.

Výzvy na prejavenie záujmu


ECFIN zriadila dva programy – program stáží a program ekonomických seminárov – ktoré prebiehajú nepretržite celý rok.

Ekonómovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa jedného alebo oboch menovaných programov, sú vyzvaní, aby prejavili záujem. Podrobné informácie v úplnom znení nájdete na adrese:

The Visiting Fellows Programme

The Economics Seminar Programme

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo