Ścieżka nawigacji

Wkład środowisk naukowych

Calls for papers; calls for expressions of interest

Zaproszenia do zgłaszania opracowań


Każdego roku DG ECFIN organizuje szereg konferencji, warsztatów i seminariów poświęconych tematom o szczególnym znaczeniu dla Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), mających także na celu poprawę kontaktów ze środowiskiem badawczym w dziedzinie ekonomii. Przy tej okazji wzywa się chętnych do przedstawienia swoich prac w odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania opracowań.

Zaproszenia do wyrażenia zainteresowania


DG ECFIN ustanowiła dwa programy – program gościnnych profesur („visiting fellows”) oraz program seminariów w dziedzinie ekonomii – które trwają nieprzerwanie przez cały rok.

Ekonomiści, którzy chcieliby wziąć udział w jednym lub obu programach, proszeni są o wyrażenie swojego zainteresowania. Szczegółowe informacje na ten temat:

The Visiting Fellows Programme

The Economics Seminar Programme

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst