Kruimelpad

Academische bijdragen

Oproepen tot het indienen van papers; uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling

Oproepen tot het indienen van papers


Elk jaar organiseert DG ECFIN een aantal conferenties, workshops en seminars om meer te weten te komen over onderwerpen die verband houden met de Economische en Monetaire Unie (EMU) en om contact te onderhouden met onderzoekers op economisch gebied. Deelnemers kunnen dan reageren op oproepen om papers in te dienen.

Uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling


Uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling

Economen die aan één of beide programma's willen deelnemen mogen hun belangstelling daarvoor laten blijken. Voor meer informatie:

The Visiting Fellows Programme (en)

The Economics Seminar Programme (en)

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter