Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Kontribuzzjonijiet akkademiċi

Sejħiet għal dokumenti; sejħiet għal espressjonijiet ta’ interess

Sejħiet għal dokumenti


Kull sena, l-ECFIN torganizza serje ta’ konferenzi, workshops u seminars biex teżamina suġġetti li huma ta’ importanza partikolari għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) u biex jitjiebu l-kuntatti mal-komunità tar-riċerka fl-ekonomija. F’dawn l-okkażjonijiet, l-applikanti jiġu mistiedna biex jibagħtu l-kontribuzzjonijiet tagħhom bi tweġiba għal sejħa għal dokumenti.

Sejħiet għal espressjonijiet ta’ interess


L-ECFIN waqqfet żewġ programmi – Il-Programm tar-Riċerkaturi Mistiedna u l-Programm tas-Seminars Ekonomiċi – li jaħdmu kontinwament matul is-sena kollha.

L-ekonomisti li jixtiequ jieħdu sehem f’wieħed mill-programmi jew anki fit-tnejn li huma, jiġu mistiedna sabiex juru l-interess tagħhom.

The Visiting Fellows Programme (en)

The Economics Seminar Programme (en)

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test