Navigācijas ceļš

Akadēmiskais ieguldījums

Calls for papers; calls for expressions of interest

Zinātnisko darbu konkursi


Katru gadu ECFIN ĢD rīko vairākas konferences, praktiskus un teorētiskus seminārus, lai analizētu Ekonomikas un monetārajai savienībai (EMS) īpaši svarīgus jautājumus un nostiprinātu attiecības vadošo ekonomistu starpā. Gatavojoties šiem pasākumiem, ECFIN ĢD aicina potenciālos dalībniekus iesniegt savus zinātniskos darbus atbilstoši dažādajiem konkursiem.

Paziņojumi par iespēju izteikt interesi


ECFIN ĢD ir izstrādājis divas programmas, kas darbojas visu gadu bez pārtraukuma – vieszinātnieku programmu un ekonomikas semināru programmu.

Ekonomisti, kas vēlas piedalīties vienā no šīm programmām vai abās programmās, ir aicināti izteikt savu ieinteresētību. Plašāka informācija ir pieejama:

The Visiting Fellows Programme

The Economics Seminar Programme

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu