Naršymo kelias

Akademinis darbas

Calls for papers; calls for expressions of interest

Straipsnių konkursai


Kiekvienais metais ECFIN rengia konferencijų, praktinių seminarų ir kursų ciklą, skirtą ypač svarbiems ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) klausimams nagrinėti ir pagerinti kontaktus su ekonomikos mokslo bendruomene. Tokiais atvejais pareiškėjų prašoma pateikti savo darbus pagal straipsnių konkurso reikalavimus.

Kvietimai išreikšti susidomėjimą


ECFIN parengė dvi programas – Mokslinių draugijų narių vizitų programą ir Ekonomikos kursų programą – kurios vykdomos ištisus metus.

Ekonomikos specialistai, kurie norėtų dalyvauti vienoje ar abiejose programose, kviečiami išreikšti savo susidomėjimą. Išsamesnės informacijos galima rasti:

The Visiting Fellows Programme

The Economics Seminar Programme

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą