Navigatsioonitee

Teadustööd

Calls for papers; calls for expressions of interest

Teadustööde konkursid

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat korraldab igal aastal mitmeid konverentse, õpikodasid ja seminare, et käsitleda majandus- ja rahaliidu (EMU) jaoks tähtsaid teemasid ning parandada sidemeid majandusteadlastega. Neil sündmustel kutsutakse taotlejaid osalema teadustööde konkurssidel.

Kutsed konkursil osalemise huvist teatamiseks

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat on loonud kaks programmi: külalisteadlaste programmi ja majandusseminaride programmi, mida teostatakse pidevalt kogu aasta vältel.

Majandusteadlasi, kes soovivad osaleda kas ühes või mõlemas programmis, kutsutakse oma huvist teatama. Kõik üksikasjad leiab:

The Visiting Fellows Programme

The Economics Seminar Programme

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem