Sti

Akademiske bidrag

Calls for papers; calls for expressions of interest

Indkaldelse af bidrag


GD ECFIN afholder hvert år en række konferencer, workshopper og seminarer for at drøfte spørgsmål af særlig betydning for Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) og forbedre kontakten til den økonomiske forskerverden. I den forbindelse opfordres akademikere til at indsende bidrag.

Indkaldelse af interessetilkendegivelser


GD ECFIN har to programmer – gæsteforskerprogrammet og det økonomiske seminarprogram – som løber hele året.

Økonomer, der ønsker at deltage i et af programmerne eller begge, opfordres til at give deres interesse til kende. Yderligere oplysninger fås på:

The Visiting Fellows Programme

The Economics Seminar Programme

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst